Πως να έρθετε

Χιλιόμετρα και χρόνος ταξιδιού από Στούπα.

ΤοποθεσίαΧιλιόμετραΏρα
Ολυμπία1533.00
Διρός46,10.50
Πύλος94,41.52
Ιθώμη72,81.27
Μυκήνες1883.10
Επίδαυρος2304.50
Μονεμβασιά1232.20
Μυστράς95,51.50
Μεθώνη1062.00
Κορώνη95,21.56