Προάστιο

…το παλαιότερο χωριό του Δήμου

Χωριό με έντονη παραδοσιακή κουλτούρα. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρδαμύλης και εποπτεύει τον Μεσσηνιακό κόλπο από μια πλαγιά του Ταϋγέτου.

Είναι ο παλαιότερος μεταβυζαντινός οικισμός με αξιόλογη οικονομική και θρησκευτική κίνηση. Ηταν μόνιμη πολεμική εστία για τους Τούρκους,που το έκαψαν το1650 και αναγκάστηκαν 360 από τους κατοίκους να μετοικήσουν στον Τάραντα της Ιταλίας.

Σήμερα σώζονται περίπου 200 παλιά κτίσματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δόμησης και 40 εκκλησούλες με έξοχες αγιογραφίες και σύμβολα.

Μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι η εννεάκρουνη κοινόχρηστη βρύση έργο των Μελισσηνών του Μυστρά, το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων, τα δυο παλιά καμπαναριά και το μοναδικό πέτρινο γεφύρι.

Περισσότερα

Χωριά

Εξωχώρι
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020

Παραλίες

Παραλία Δελφίνια
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020

Παραλίες

Παραλία Πανταζή
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020