Εξωχώρι

…η παλιά Ανδρούβιστα

Ορεινό χωριό αποτελούμενο από 4 οικισμούς. Ήταν έδρα επαρχίας με τον εκπληκτικό αριθμό 100 εκκλησιών.

Πολλές διατηρούνται μέχρι σήμερα με υπέροχες αγιογραφίες. Εδώ λειτουργεί ξενώνας και αγροτουριστικό κατάλυμα.

Το παλιό σχολείο του χωριού έχει γίνει Πολιτιστικό –Λαογραφικό Μουσείο.

Περισσότερα

Χωριά

Πύργος
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020

Χωριά

Νομίτσι
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020

Χωριά

Πλάτσα
greatway - 13 Φεβρουάριος 2020